Do kraja naredne sedmice završetak radova na sanaciji Ulice Gorica

Kako je najavio Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“, krajem ove sedmice se očekuje završetak zemljanih radova u projektu zamjene vodovodnih instalacija u Ulici Gorica.

– Od zamjene glavne cijevi u ovoj ulici ukupne dužine od oko 300 metara i spajanje 60 priključaka na novu mrežu ostalo je još da KJKP „Vodovod i kanalizacija“ priključi osam objekata, što očekujemo da će ubrzo biti završeno. Do kraja ove sedmice planiramo započeti postavljanje novih betonskih ivičnjaka i pripremu tamponske podloge sa nivelacijom šahtova, uličnih slivnika i šibera za vodu. Postavljanje dva sloja novog asfalta duž ove saobraćajnice ćemo moći okončati do kraja naredne sedmice, što naravno najviše zavisi od vremenskih uslova, objasnio je Topalović.

 

Nakon što su radnici pomenute građevinske firme započeli sa podizanjem starog asfalta i podloge, u okviru projekta sanacije Ulice Gorica, utvrđeno je da je postojeća vodovodna mreža u jako lošem stanju i da je potrebna zamjena. Stoga je nadležna služba Općine Centar provela potrebnu proceduru, a načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je potpisao sporazum o rekonstrukciji cjevovoda sa predstavnikom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“. Projekat finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 74.100 KM. Prema ovom sporazumu obaveza komunalnog preduzeća je da obezbijedi potreban materijal i izvede montažne radove na novoj vodovodnoj mreži. Također, Općina Centar je izdvojila i 27.690 KM za zemljane radove za šta je angažovala pomenutu građevinsku firmu  koja je prethodno na osnovu provedene procedure javnih nabavki odabrana za izvođača radova na sanaciji ove ulice, za šta je izdvojeno 123.400 KM. Za sanaciju ulice, te rekonstrukciju vodovodne mreže Općina Centar je ukupno izdvojila 225.200 KM.

 

Navedeni radovi na vodovodnoj mreži su usporili konačnu realizaciju obnove Ulice Gorica, ali u svakom slučaju ovo podrazumijeva dugoročno rješenje za stanovnike. Naredni projekat koji je planiran za realizaciju jeste sanacija Ulice Tepebašina, za šta je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar okončala potrebnu proceduru na osnovu čega je potpisan ugovor za sanaciju ove saobraćajnice koja graniči sa Ulicom Gorica. Vrijednost ovog projekta je gotovo158.550 KM, a sredstva je također obezbijedila Općina Centar.