Veterinarskom fakultetu u Sarajevu donirano vozilo za prevoz životinja

Danas je upriličena primopredaja vrijedne donacije, odnosno vozila za prevoz životinja koje je Općina Centar nabavila za potrebe Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Ovom prilikom je načelnik dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa dekanom ove visokoškolske ustanove prof.dr Muhamedom Smajlovićem potpisao ugovor o davanju na korištenje teretnog motornog vozila za transport životinja. Uz riječi zahvale Općini Centar i načelniku Ajnadžiću dekan Smajlović je kazao da ova donacija puno znači fakultetu koji će zahvaljujući ovom vozilu moći oformiti hitnu službu za spašavanje životinja što je jedan od bitnih elemenata za akreditaciju nastavnog plana i programa na nivou Evropske unije.

 

– Ovo vozilo će mnogo značiti ne samo našem fakultetu i edukaciju studenata, već i za naše građane. Ovakve usluge koje sad možemo pružati građanima su odlika velikih metropola. Naši sugrađani će dobijati mobilnu veterinarsku pomoć tokom hitnih intervencija mobilnog tima, objasnio je Smajlović.

 

Nabavljeno vozilo će također biti od pomoći studentima Veterinarskog fakulteta, koji će biti dio tima za hitne intervencije, čime će sticati neophodno praktično znanje. Primopredaji su također bili prisutni i profesori sa Veterinarskog fakultet Velija Katica, koji je ujedno i vijećnik Općinskog vijeća Centar, te nekadašnji dekan Nihad Fejzić, inicijator ideje za nabavku vozila za pomenute potrebe.