Započeli radovi na sanaciji treće završne faze u Ulici Čobanija

Tokom proteklog perioda radnici angažovane građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sa radovima na sanaciji treće, završne, faze Ulice Čobanija na dijelu od Ulice Skenderija do Obale Maka Dizdara, odnosno mosta Čobanija.

Finansijeri projekta su Općina Centar i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo koji su izdvojili 217.580 KM za ovu namjenu. Kako je objasnio rukovodilac gradilišta firme „Grakop“ Adnan Orhan na ovom dijelu pomenute saobraćajnice do sada je uklonjen stari oštećeni sloj asfalta, a u toku je  postavljanje novih ivičnjaka ukupne dužine od oko 180 metara.

 

–Također je predviđena zamjena tamponske podloge kao i nivelacija šahtova, šibera, hidrantskih kapa i slivničkih rešetki. Čim komunalna preduzeća završe sa polaganjem svojih instalacija postavit ćemo dva sloja novog asfalta debljine 12 cm, što očekujemo da ćemo završiti najkasnije za deset dana, ukoliko nam dozvole povoljne vremenske prilike, objasnio je Orhan.

 

Sa završetkom navedenih radova biće okončana obnova kompletne saobraćajnice u dužini od oko 330 metara, od Obale Kulina bana do stepeništa koje vodi do tranzita, odnosno Puta Mladih muslimana. Tokom realizacije sve tri faze ovog projekta, koja je izvedena na osnovu sporazuma o finansiranju ovih radova kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor Direkcije Selmir Kovač, biće postavljeno 600 metara novih betonskih ivičnjaka, ugrađen 21 novi šaht za odvodnju površinskih voda, te poklopaca na pet šibera i za četiri hidranta, kao i nivelisanje 29 šibera, 33 šahta i 14 slivničkih rešetki. Na kraju pomenutih radova biće ugrađen novi asfalt na saobraćajnici i trotoarima ukupne površine od oko 2.600 metara kvadratnih.