PRIZNANJE KROVNIH ORGANIZACIJA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI

Općina Centar lider u oblasti zapošljavanja mladih

Predstavnici Vijeća mladih FBiH uručili su danas Općini Centar priznanje za Lidera oblasti zapošljavanja mladih.

Podsjećamo, krovne organizacije mladih u BiH - Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet RS-a, i Vijeće/Savjet mladih Brčko Distrikta - za dodjelu priznanja lokalnim zajednicama raspisale su javni poziv za sve lokalne zajednice u BiH koje su u proteklom periodu realizovale aktivnosti i programe podrške za mlade. Priznanja su dodijeljena u okviru inicijative za poboljšanje položaja mladih “Fakat je vakat za mlade”, koju zajednički realizuju sva tri pomenuta krovna tijela mladih u BiH.

 

Na uručenom priznanju, u ime načelnika Općine dr. Nedžada Ajnadžića, predstavnicima Vijeća mladih FBiH, Nedimu Alibegoviću, Nikoli Kandiću i Mirzi Krajini, zahvalila je Mirsada Lingo, sekretar Općine Centar, kazavši kako se Općina sistemski bavi pitanjima mladih, koji su u fokusu interesovanja ove lokalne zajednice.  

 

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, naglasila je kako Općina Centar, ukoliko posmatramo evropske standarde politika prema mladima, zadovoljava sve kriterije koje jedna lokalna zajednica treba ispuniti prema ovoj populaciji.

 

-Zaposlenje mladih je jedan od gorućih problema i izuzetno nam je zadovoljstvo i čast što smo baš u kategoriji samozapošljavanja osvojili nagradu. Nadam se da ćete i ubuduće dati mogućnost lokalnim zajednicama da se takmiče u ovoj oblasti, kazala je Fazlić.

 

Haris Sijarić, šef Odsjeka za lokalno-ekonomski razvoj, podsjetio je kako Općina Centar, ugledajući se na evropske prakse, kontinuirano podržava mlade na putu samozapošljavanja i širenja poduzetničkog duha kroz finansijske grantove za najbolje poduzetničke ideje, ali i nefinansijsku podršku u vidu edukacija.

 

-Poduzetništvo je nešto što je vrlo prirodno i mlade ljude je važno podržati na tom putu, jer je to uslov za ekonomski razvoj. Imali smo finansijsku podršku i počeli smo primjenjivati evropsku praksu u smislu kako da iskoristimo partnere iz realnog sektora i drugih institucija kako bi se mladi pokrenuli i aktivirali u tom smjeru. Riječ je o vrlo izazovnoj kategoriji, ali tu smo da podržimo mlade kreativne ljude i da ih dovedemo u stanje konkurentnosti na tržištu radu, naglasio je Sijarić.

 

Nedim Alibegović, projektni koordinator Vijeća mladih FBiH, iskazao je nadu da će nagrađivanja lokalnih zajednica, koje su prepoznale pozitivne prakse i koje su putem javnog poziva istakli najbolje modele poboljšanja položaja mladih, biti nastavljena i dalje.