Obnova ciciban igrališta na Čobaniji

Uposlenici Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ su započeli sa radovima na sanaciji mobilijara na ciciban igralištu Čobanija (Mjesna zajednica „Skenderija-Podtekija“).

Kako je planirano projektom na ovoj lokaciji će biti urađena sanacija

panel ograde, zamjena dvosjed klackalice, kao i dotrajalih dijelova drvene konstrukcije tobogana. Također je planirana zamjena svih dotrajalih dijelova ljuljačke, te sanacija i zamjena betonske klupe sa drvenim talpama i dotrajalih segmenata gumirane podloge. Kako bi mališani mogli koristiti ovo igralište tokom pomenutih radova, igralište neće biti zatvoreno za korištenje.

 

 

Navedeni radoviće biti realizovani parcijalno odnosno u segmentima gdje će samo mobilijar na kome se izvode radovi biti privremeno van upotrebe. Obnovljene sprave za igru će moći koristiti djeca između tri i 12 godina.

 

 

Na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktorica JU „Centar za sort i rekreaciju“ Sabina Špago ova javna ustanova, čiji je osnivač i glavni finansijer Općina Centar, preuzela je brigu o održavanju 20 ciciban igrališta i jedan sportski teren na području Centra.

 

 

Do sada je realizovan čitav niz obnove i izgradnje ciciban igrališta u svim mjesnim zajednicama Centra, čime su poboljšani uslovi za igru najmlađih stanovnika ove općine.