Obustavlja se organizovanje svih amaterskih/rekreativnih treninga u Centru za sport i rekreaciju

Povodom trenutnog epidemiološkog stanja sa koronavirusom, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS od 5. novembra 2020. godine, Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač Općina Centar, obustavlja organizovanje svih amaterskih/rekreativnih treninga.

Obustava će biti na snazi do 20. novembra 2020. godine, do kada je na snazi navedena naredba.

Korisnici navedenih usluga će o eventualnim promjenama biti blagovremeno obaviješteni.