Općina dostavila FK Sarajevo konačan prijedlog teksta Ugovora o zakupu stadiona

Nakon što je ekspertni tim Općine Centar pripremio Prednacrt ugovora o zakupu stadiona „Asim Ferhatović Hase“ – Koševo, a u skladu sa zaključcima Općinskog vijeća kojim se stadion dodjeljuje ovom klubu na vrijeme od 30 godina sa mogućnošću produženja za narednih 15 godina, ovaj tekst je upućen upravi FK Sarajevo na razmatranje.

S tim u vezi, Uprava FK Sarajevo je dostavila Općini veliki broj primjedbi i prijedloga. Veći broj navedenih prijedloga FK Sarajevo prihvatila je Komisija Općine Centar, te sačinila konačan tekst Ugovora i danas ga uputila Upravi FK Sarajevo, sa molbom da se hitno očituje u vezi sa predloženim tekstom. Ukoliko FK Sarajevo prihvati ponuđeni tekst, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će zatražiti od rukovodstva Općinskog vijeća da zakaže hitnu, vanrednu sjednicu Općinskog vijeća za subotu, 31. oktobra 2020. godine na kojoj bi se razmatrao predloženi tekst ugovora i o tome donijela odluka.

Važno je naglasiti, s obzirom da mandat vijećnika Općinskog vijeća Centar Sarajevo u skladu sa Izbornim zakonom BiH prestaje 1. novembra 2020. godine, ovo je posljednja mogućnost da Općinsko vijeće Centar u ovom sazivu donese i prihvati Ugovor o zakupu stadiona Koševo.