Ajnadžić uspješno riješio spor sa porodicom Buhač na trasi Prve transverzale

Nakon što je jučer na terenu razgovarao sa vlasnicima trošnih objekata na trasi Prve transverzale jutros je u Općini Centar načelnik dr. Nedžad Ajnadžić sa saradnicima održao radni sastanak na kome su prisustvovali advokat porodice Buhač, zatim sin vlasnice stana u Ulici Halida Kajtaza 26, te predstavnici Zavoda za izgradnju KS.

Načelnik Ajnadžić je, imajući u vidu najveći značaj Prve transverzale za saobraćaj i ukupan razvoj Kantona Sarajevo i Općine Centar kao projekta od javnog interesa, zatražio od svih učesnika, a posebno od predstavnika porodice Buhač da se već danas postigne sporazum kojim će se na pravno utemeljen i pravičan način riješiti pitanje obaveza prema vlasnici stana, a time ubrzati uklanjanje objekata radi stvaranja uslova na daljnim aktivnostima na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta.

 

Predstavnici porodice Buhač su prihvatili molbu načelnika Ajnadžića da već danas potpišu sporazum, a imajući u vidu riječ načelnika da će za ovu porodicu obezbijediti privremeni uslovan smještaj za stanovanje za narednih šest mjeseci, cijeneći posebno socijalni i zdravstveni status članova porodice, a posebno što će to dati mogućnost da nakon isplate obeštećenja od strane Kantona u ovom periodu porodica Buhač pokuša iznaći trajno stambeno rješenje.

 

U tom smislu pred općinskom Službom za imovinsko-pravne,  geodetske poslove i katastar nekretnina Centar, nakon usmene rasprave održane jutros u Općini, u 10 sati između predstavnika Zavoda za izgradnju KS i punomoćnika stranke Buhač Anđe zaključen je Sporazum kojim će vlasnici stana u Ulici Halida Kajtaza 26 Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja KS – Direkcija za puteve KS isplatiti ranije procijenjenu naknadu u roku od deset dana od dana zaključenja ugovora, a vlasnik eksproprisane nekretnine-stana se obavezao da će nakon isplate ugovorene naknade u roku od deset dana predati predmetnu nekretninu Kantonu kao korisniku eksproprijacije slobodnu od ljudi i stvari.

 

Važno je istaknuti, bez obzira što Općina Centar nije ugovorna strana u ovom sporazumu, da je načelnik Ajnadžić posredovao u postizanju sporazuma između Kantona i vlasnika stana, te kao prilog rješenju spora iz duboko socijalnih i humanih razloga iznašao privremeno stambeno rješenje za porodicu Buhač čiji će stan nakon iseljenja biti predmet uklanjanja.