Privode se kraju radovi na izgradnji novog igrališta na Kromolju

Uposlenici Centra za sport i rekreaciju, Javne ustanove čiji je osnivač i glavni finansijer Općina Centar, intenzivno rade na izgradnji novog „ciciban“ igrališta na Kromolju, u Ulici Armije RBiH kod broja 13.

U okviru izgradnje navedenog igrališta planirano je instaliranje novog mobilijara sa pripadajućim atestima, postavljanje nove podloge, nove panel ograde, parkovskog mobilijara te hortikulturno uređenje prostora oko igrališta. Radovi će biti završeni do kraja sedmice.

 

Podsjećamo da je Općinsko Vijeće Centar na 42. redovnoj sjednici održanoj 1. oktobra 2019. godine usvojilo Odluku o održavanju sportskih ploha, igrališta i „ciciban'' igrališta na području općine Centar.

 

Naime, predviđenom odlukom dječija i sportska igrališta na području općine Centar za koje se nadležno komunalno preduzeće ranije izjasnilo da nema mogućnosti preuzeti obavezu redovnog održavanja, povjerena su na održavanje JU „Centar za sport i rekreaciju“, a pored postojećih izgrađenih igrališta ustanova će preuzeti i održavanje igrališta koja Općina Centar planira izgraditi.

 

Također podsjećamo da je Općina Centar za potrebe održavanja igrališta nabavila opremu koja je data na korištenje Centru za sport i rekreaciju.