Podrška Općine Centar za romsku djecu koja se redovno školuju

Kako je to višegodišnja praksa Općine Centar, i ove godine su u budžetu obezbijeđena finansijska sredstva sa ciljem podrške redovnom školovanju romske djece.

Naime, riječ je o višegodišnjem projektu kojeg Općina Centar realizuje s ciljem podsticanja redovnog školovanja romske populacije. Sredstva su namijenjena kao pomoć za nabavku knjiga i školskog pribora koji su potrebni za redovno pohađanje nastave i uspješno savladavanje školskog gradiva. Općina Centar je u budžetu za 2020. godinu obezbijedila 8.500 KM za ovu namjenu.

 

U školskoj 2020/2021. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađa 85 učenika Roma, a skoro polovina ove romske djece je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici.

 

Donacije od po 100 maraka je dobilo 38 učenika Osnovne škole „Hasan Kikić“, po deset učenika iz škola „Alija Nametak“ i „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, osam iz škole „Silvije Strahimir Kranjčević“, njih šest iz škole „Isak Samokovlija“, četiri iz škole „Musa Ćazim Ćatić“, po tri učenika iz škola „Hasan Kaimija“ i „Safvet-beg Bašagić“, dva iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju, te jedan učenik iz Katoličkog školskog centra.