U Matičnom uredu Općine Centar od jučer u funkciji interaktivni panel

Općina Centar je partner u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Opći cilj projekta je osnaživanje civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka.

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, jučer je u Matičnom uredu Općine Centar postavljen samostojeći interaktivni panel na dodir u cilju poboljšanja komunikacije između građana i lokalne vlasti.

Svrha interaktivnog panela je povezivanje građana sa općinskom upravom i dobijanje informacija o radu Općine. Dodirom ekrana otvara se poveznica sa digitalnim svijetom. Panel je postavljen s ciljem da bude pristupačan, jasan i jednostavan.

Na njemu se mogu vidjeti informacije o projektima, javnim pozivima, aktima općine... kontaktima  i drugim važnim informacijama za građane općine Centar ali i šire.

Na ovaj način građani općine Centar će svakodnevno moći dobiti informacije o radu općinske administracije.