Održana 56. sjednica Općinskog vijeća Centar

U četvrtak, 8. oktobra 2020. godine održana je 56. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Na ovoj sjednici Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen obilježja „Odred Lasta“ dobio je potrebnu većinu vijećnika.

 

Vijeće je podržalo i prijedloge odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinskih parcela.

 

Također, potrebnu većinu vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prihvatanju ponude „ADRIA PLUS" d.o.o. Ma, Republika Hrvatska, za zaključenje ugovora o zakupu zemljišta Općine Centar Sarajevo, koje se nalazi u Trpnju, Republika Hrvatska kao i Prijedlog odluke o privremenom smanjenju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano.

 

Vijeće je podržalo i Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera  poboljšanja energijske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja, kao i Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja.

 

Vijećnici su podržali i prijedloge odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Udruženju pisaca i Domu zdravlja Kantona Sarajevo.

 

I Prijedlog odluke o usvajanju i odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Park šuma-Hum“ radi izgradnja naseljske saobraćajnice je dobio podršku većine vijećnika.

 

Na sjednici je usvojen i Prijedlog novog prečišćenog teksta odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Centar Sarajevo.

 

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za prvo polugodište 2020. godine, kao i Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za prvo polugodište 2020. godine.

 

Vijećnici su na sjednici primili k znanju Informaciju o provedenom otvorenom javnom pozivu za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privrednih partnera za izgradnju javnih podzemnih garaža na području općine Centar Sarajevo, te Informaciju vezano za predmet tužbe radi zaštite prava iz radnog odnosa.