Općina kroz plaćanje poreza pomaže stambeno zbrinjavanje mladih

U okviru kontinuirane brige o mladima, sarajevska Općina Centar predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, uz podršku koju pruža njihovom obrazovanju, zapošljavanju, kulturnim i sportskim projektima, daje potporu i stambenom zbrinjavanju mladih.

Od 2017. godine u Općini Centar je na snazi Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 

Kako je to bila praksa i prošlih godina Općina Centar je i ove godine raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodanu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava općinskog budžeta za 2020. godinu.

 

Javni poziv je objavljen 24. septembra 2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi) i ostaje otvoren do utroška planiranih sredstava.

 

Pravo na dodjelu navedenih novčanih sredstava imaju mladi do 38 godina života sa prebivalištem na području Centra, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana na području ove lokalne zajednice.

 

U Javnom pozivu su navedeni kriteriji za refundiranje troškova poreza na promet nekretnina ili PDV-a prilikom kupovine stana, kao i potrebna dokumentacija. Zahtjev sa dokumentacijom potrebno je podnijeti putem protokola Službi za registar, upravljanje imovinom – Odsjek za stambene poslove.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati brojeve telefona: 033/562-359 ili 033/562-349.