Obnova ostvarenog prava na stalne novčane pomoći

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar pristupila je reviziji spiskova penzionera sa minimalnim primanjima, te osoba koje prelaze 60 godina starosti, a nemaju ostvareno pravo na penziju i koji su korisnici stalne novčane pomoći u okviru projekta „Hljeb i mlijeko za penzionere“.

S tim u vezi, pozivaju se svi korisnici ove novčane pomoći da do roka navedenog u pozivu za obnovu stalne novčane pomoći dostave potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja navedenog prava.

 

Traženu dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1).

 

Podsjećamo, uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar. Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.

 

Zahtjev za ovu vrstu pomoći dostupan je na Info pultu Općine Centar tokom cijele godine.