Općina Centar izdala građevinsku dozvolu za početak radova na Prvoj transverzali u Ulici Halida Kajtaza

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je danas građevinsku dozvolu čime su ispunjeni svi uslovi da se pristupi izvođenju radova na izgradnji Prve transverzale na dionici Ulice Halida Kajtaza od raskrsnice sa Ulicom Kranjčevićeva do raskrsnice sa Ulicom Tešanjska.

Predviđenim rješenjem odobrava se Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkciji za puteve KS, kao investitoru, da može pristupiti izvođenju radova na pomenutoj dionici.

 

Rješenje će tokom dana biti dostavljeno resornom ministarstvu, te Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.