Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Park-Šuma Hum“ upućena na javni uvid i javnu raspravu

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 53. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2020. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Park-Šuma Hum“, za izgradnju naseljske saobraćajnice od Ulice Abdurahmana Muharemije do Ulice Alipašina.

Kako nalažu zakonske norme predviđeno je organizovanje javnog uvida u Prijedlog plana i javne rasprave.

 

Cijeneći novonastale okolnosti i neizvjesnost epidemiološke situacije, javni uvid u Prijedlog plan je moguće izvršiti na web stranici Općine Centar, kao i u prostorijama Mjesne zajednice „Betanija-Šip“, gdje će Plan biti izložen u štampanoj formi.

 

Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti do 1. oktobra 2020. godine putem e-maila: selma.islambegovic@centar.ba i eldina.sehovic@centar.ba.