Radovi na sanaciji saobraćajnice u Ulici Nusreta Šišića Dede odvijaju se planiranom dinamikom

Početkom sedmice radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka započeli su sanaciju saobraćajnice u Ulici Nusreta Šišića Dede, i to od raskrsnice sa Ulicom Jukićeva do raskrsnice sa Ulicom braće Begić.

Vrijednost projekta iznosi oko 260.785 KM, a sredstva su obezbijeđena u ovogodišnjem budžetu Općine Centar. Za nadzor projekta angažovana je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Kako je planirano projektom predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva asfalta i tampona  na dijelu oštećenja kolovoza u dužini od 115 metara, vađenje oštećenih ivičnjaka na cijeloj dužini, zatim izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja tampona nakon čega će biti ugrađen novi asfalt i na dio kolovozne površine, ali i na pješačke staze. Također, planirana je izrada uličnih slivnika, ugradnja poklopaca za šahtove od livenog željeza za teški saobraćaj, zatim nivelisanje šahtova i rešetki, kao i uređenje prostora za smještaj kontejnera.

 

Dužina saobraćajnice je 498 metara, a planirano je postavljanje oko 2.400 kvadrata novog habajućeg sloja asflata.

 

Tokom dana gradilište je obišao i načelnik dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem i saradnicima.

 

Načelnik Ajnadžić je naglasio da je realizacija ovog projekta samo nastavak sanacije cestovne infrastrukture na području ove lokalne zajednice, te da će ovakav intenzitet biti nastavljen i ubuduće.