Sjećanje na narodnog heroja Zamu Dučića

U znak sjećanja na komandanta Zamu Dučića, Udruženje „101. motorizovane brigade“ je danas na mezarju u haremu Alipašine džamije u Sarajevu organizovalo polaganje cvijeća i odavanje dužne počasti na 26. godišnjicu pogibije ovog sarajevskog heroja i dobitnika „Zlatnog ljiljana“.

U ime Općine Centar cvijeće su položili načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, predsjednik Komisije Općinskog vijeća Centar za boračka pitanja Dževad Jusić, te Adis Adilović iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

 

Zamo je poginuo u 27. godini života tokom odbrane Jasena kod Vareša 25. septembra 1994. godine, na poziciji komandanta manevarskog bataljona 101. motorizovane brigade Prvog korpusa Armije RBiH. Tokom odbrane opkoljenog grada Zamo je sa svojim saborcima učestvovao u bitkama koje su se vodile na Hrasnom brdu, Mojmilu, Ozrenskoj ulici...