Uređenje kamenog zida oko parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića u završnoj fazi

Kako je planirano dinamikom radova do kraja ovog mjeseca se očekuje okončanje uređenja kamene ograde oko parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića.

Finansijer projekta je Općina Centar, koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 45.185 KM, dok je za izvođenje radova angažovana građevinske firma „Sela“.

 

– Započeli smo sa radovima uređenja sa posljednje strane u Ulici Musala te ovaj dio kao i dio prema Ulici Mis Irbina planiramo okončati krajem ovog mjeseca. Jedino bi nas mogla usporiti nabavka potrebnog kamena kojeg teže dobijamo od dobavljača zbog sveukupne situacije sa pandemijom. U ovom projektu nemamo pomoć mehanizacije već moramo sve raditi ručno stoga je potrebno više vremena za njegov završetak, objasnio je Mesud Zimić, šef gradilišta firme „Sela“.

 

Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kao i Šumarski fakultet iz Sarajeva su dali svoju saglasnost na ponuđeni glavni projekat rekonstrukcije i sanacije obodnog kamenog zida oko ovog parka i sa njihovim stručnim službama je usvojeno projektno rješenje koje predviđa demontažu kamenog zida prema ulicama Branislava Đurđeva i Musala, te dijelova zida prema Mis Irbinoj ulici. Kako bi sačuvali platane u sadašnjem stanju planirano je pomjeranje postojećeg kamenog zida. Novi zid će činit stari neoštećeni kamen u kombinaciji sa novim kamenom hreše koji će biti u svemu po uzoru na stari kamen. Planirane su i dodatne intervencije u smislu ojačanja novog kamenog zida. U svim fazama realizacije ovog projekta pored nadzora kojeg je angažovala Općina Centar, također će za nadzor biti uključeni i stručna lica sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Nadzor ovog projekta je povjeren firmi „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je glavni  projekat uradila projektantska firma „Saraj inženjering“ iz Sarajeva.