Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“ realizuje projekat uređenja sportskog igrališta u Pionirskoj dolini

Radnici Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ su započeli sa novim projektom uređenja sportskog igrališta za mlade stanovnike Pionirske doline.

Na ovom igralištu, koje je smješteno u Ulici Midhata Karića Mitke, u toku je uređenje 4.000 metara kvadratnih zelene površine te uklanjanje ruševnih objekata. Osim navedenog također je planirana sanacija i farbanje  čelične ograde, montaža novog žičanog jezgra, označavanje sportskog terena, sanacija i farbanje golova, montaža novih mreža za golove kao i montaža četiri betonske klupe sa naslonom i drvenim talpama i ugradnja prolazne šetnice. Kako je planirano završetak radova na obnovi sportskog igrališta je planiran do 5. oktobra 2020. godine.

 

Tokom dana ovu lokaciju je posjetio i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa svojim savjetnikom za investicije Mustafom Resićem, gdje se uvjerio da navedena javna ustanova, čiji je osnivač i glavni finansijer Općina Centar, realizuje ovaj projekat planiranom dinamikom radova.

 

 

Na osnovu odluke općinskog načelnika pomenuta javna ustanova ima u obavezi da održava 20 ciciban igrališta i jedan sportski teren na području Centra, kao i park na Betaniji, najvećoj zelenoj površini u ovom kantonu.