Započela sanacija saobraćajnice u Ulici Nusreta Šišića Dede

Tokom dana radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sanaciju saobraćajnice u Ulici Nusreta Šišića Dede, i to od raskrsnice sa Ulicom Jukićeva do raskrsnice sa Ulicom braće Begić.

Vrijednost projekta iznosi oko 260.785 KM, a sredstva su obezbijeđena u ovogodišnjem budžetu Općine Centar. Za nadzor projekta angažovana je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Kako je planirano projektom predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva asfalta i tampona  na dijelu oštećenja kolovoza u dužini od cca 115 metara, vađenje oštećenih ivičnjaka na cijeloj dužini, zatim izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja tampona nakon čega će biti ugrađen novi asfalt i na dio kolovozne površine, ali i na pješačke staze. Također, planirana je izrada uličnih slivnika, ugradnja poklopaca za šahtove od livenog željeza za teški saobraćaj, zatim nivelisanje šahtova i rešetki, kao i uređenje prostora za smještaj kontejnera.

 

Dužina saobraćajnice je 498 metara, a planirano je postavljanje oko 2.400 kvadrata novog habajućeg sloja asflata.