U toku realizacija pete faze sanacije saobraćajnice u Ulici Armije RBiH na Kromolju

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka početkom ovog mjeseca započeli su realizaciju pete faze sanacije saobraćajnice u Ulici Armije RBiH, i to od skretanja za Nahorevska brda u dužini od 375 metara.

Radove u cjelosti finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 174.196 KM.

 

Kako je predviđeno projektom, na ovoj saobraćajnici, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Betanija-Šip“, prvobitno će biti uklonjeni stari asfalt i tamponska podloga, a zatim i ugradnja novog tamponskog sloja. Odvodnja površinskih voda, koja je najčešći uzrok propadanja asfaltne površine, biće kao i do sada, riješena slivnicima, dok će podzemne vode biti sprovedene novim drenažnim plastičnim cijevima. Na kraju radova biće postavljeni novi betonski ivičnjaci u dužini od 375 metara sa jedne strane saobraćajnice, te novi asfalt na cijeloj dionici saobraćajnice.

 

Za vrijeme izvođenja radova na snazi je odobrenje o izmjeni režima saobraćaja koje je izdalo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Podsjećamo da je Općina Centar također finansirala i prethodne četiri faze sanacije ove saobraćajnice za šta je izdvojila oko 588.000 maraka.