Općina nije nadležna za rješavanje spora pravnih lica na Marijin dvoru

S obzirom da su uposlenici agencije Poslovnost danas ispred zgrade Općine Centar iskazali svoje negodovanje zbog situacije u kojoj se ovo pravno lice našlo, a radi istinitog informisanja javnosti izdajemo sljedeće saopštenje:

Inspektoratu Općine Centar prijavljeno je da je u ulici Kotromanićeva 48 došlo do onemogućavanja pristupa radnicima firme čije se sjedište nalazi na ovom lokalitetu. Istog dana komunalni inspektor je izašao na teren i konstatovao da je riječ o postavljanju prepreka na privatnoj parceli, a ne javnoj površini.

 

S obzirom da je u pomenutom slučaju riječ o imovinsko pravnom sporu dva privatna pravna lica za rješavanje takve vrste spora je nadležan sud.

 

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je upoznat sa situacijom i ovom prilikom je izrazio uvjerenje da će komšijski odnosi, a u interesu uposlenika obje firme, biti riješeni na obostrano zadovoljstvo putem dogovora ili u krajnjem slučaju suda. Također, izrazio je i žaljenje zbog situacije u kojoj su se našli uposleni obje firme, te uvjerenje da će nadležni na zadovoljstvo uposlenih u oba pravna lica u što kraćem roku riješiti nastale probleme.

 

Međutim, Inspektorat Općine Centar nije nadležan u ovom slučaju, te se ne može uključivati u njegovo rješavanje.