Proširenje dijela Ulice Halida Kajtaza

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u ponedjeljak, 14. septembra 2020. godine zajedno sa saradnicima obišao lokalitet u Ulici Halida Kajtaza gdje je planirano proširenje saobraćajnice.

Na pomenutom lokalitetu načelnik Ajnadžić je razgovarao sa stanarima koji već dugi niz godina traže da se saobraćajnica proširi budući da se kretanje vozila može odvijati samo u jednom smjeru zbog nedovoljne širine saobraćajncie.

 

Dogovoreno je da se u narednom periodu pokrenu aktivnosti na izmjeni planske dokumentacije i projekta kako bi se mogle stvoriti pretpostavke za izvođenje radova. Prema idejnom projektu dužina saobraćajnice je cca 220 metara.

 

Nakon što budu stvorene pretpostavke, Općina Centar će u skladu sa procedurama odabrati izvođača radova i finansirati proširenje saobraćajnice.