Mališani iz Ulice Muhameda Hadžijahića se ponovo igraju na rekonstruisanom ciciban igralištu

Kako je predviđeno dinamikom radova Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač i glavni finansijer Općina Centar, uspjela je okončati radove na rekonstrukciji i modernizaciji ciciban igrališta u Ulici Muhameda Hadžijahića.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima i uposlenicima JU „Centar za sport i rekreaciju“ posjetio ovo igralište koje je predato na upotrebu najmlađim stanovnicima.

Na igralištu je instaliran potpuno nov mobilijar, saniran betonski zid i postavljena zaštitna ograda i podloga.

Stanovnici ovog dijela općine Centar su izrazili zadovoljstvo urađenim i izrazili nadu da igralište i mobilijar neće biti meta vandala u narednom periodu.