Općina nije nadležna za rješavanje spora pravnih lica na Marijin dvoru

Nakon što je Inspektoratu Općine Centar prijavljeno da je u ulici Kotromanićeva 48 došlo do onemogućavanja pristupa radnicima firme čije se sjedište nalazi na ovom lokalitetu, istog dana komunalni inspektor je izašao na teren i konstatovao da je riječ o privatnoj parceli, a ne javnoj površini.

S obzirom da je u pomenutom slučaju riječ o imovinsko pravnom sporu dva privatna pravna lica za rješavanje takve vrste spora je nadležan sud.

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je upoznat sa situacijom i ovom prilikom je izrazio uvjerenje da će komšijski odnosi, a u interesu uposlenika obje firme, biti riješeni na obostrano zadovoljstvo putem dogovora ili u krajnjem slučaju suda.

Međutim, prema riječima Ajnadžića Inspektorat Općine Centar nije nadležan u ovom slučaju, te se ne može uključivati u njegovo rješavanje.