Obilazak Ulice Gimnazijska

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će u ponedjeljak, 7. septembra 2020. godine u 11 sati zajedno sa saradnicima obići Gimnazijsku ulicu.

Tokom proteklog perioda Općina Centar je u saradnji sa Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem „Park“ realizirala projekat uređenja ovog lokaliteta. Postavljen je urbani mobilijar, koji podrazumijeva klupe i korpe za otpatke, kao i žardinjere sa stablima i niskim rastinjem.