Sanacija saobraćajnice u Ulici braće Begić se odvija planiranom dinamikom

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa savjetnikom Mustafom Resićem i pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem obišao lokaciju gdje su u toku radovi na sanaciji saobraćajnice u Ulici braće Begić na Koševskom brdu.

Podsjećamo, radove na sanaciji pomenute saobraćajnice izvodi građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka, koja je nakon provedene tenderske procedure, odabrana kao najpovoljniji izvođač radova.

 

Ovaj projekat u cjelosti finansira Općina Centar u čijem je budžetu obezbijeđeno 258.900 KM za ovu namjenu, dok je za nadzor projekta angažovana firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

U prvoj fazi projekta, predviđeno je mašinsko frezanje kompletne saobraćajne konstrukcije i uklanjanje oštećenog asfalta na lijevoj strani trotoara. Planirana je i zamjena oštećenih ivičnjaka i ugradnja novih, te polaganje novog asfalta duž saobraćajnice i trotoara. Projektom je također predviđena sanacija oštećene ograde i nivelacija šahtova, šibera i slivnika. U drugoj fazi projekta od početka ove ulice, odnosno od raskrsnice sa Ulicom Antuna Hangija, biće izvedeni radovi na isti način kao i u prvoj fazi.

 

Osim navedenog također će biti ugrađeni novi slivnici za odvod površinskih voda, te će izvođač na šest šahtova ugraditi nove poklopce od livenog željeza koji mogu podnijeti saobraćaj teških motornih vozila. Prilikom ugradnje novih betonskih ivičnjaka biće postavljeno 206 metara standardnih, te 721 metar izdignutih ivičnjaka s ciljem sprečavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila.

 

Budući da je sanacija drugih dijelova Ulice braće Begić obavljena ranije, odlučeno je da sada bude obuhvaćen dio saobraćajnice i trotoara koji nije prethodno saniran odnosno dijelovi sa najvećim oštećenjima. Tokom trajanja ovih radova na snazi je izmjena režima saobraćaja motornih vozila na osnovu rješenja koje izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.