Završena izgradnja gasovoda u Ulici Svetozara Ćorovića

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će zajedno sa v.d. direktorom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ Ibrahimom Karahodžićem u srijedu 2. septembra 2020. godine ozvaničiti završetak projekta izgradnje distributivne gasne mreže u ulici Svetozara Ćorovića.

Obilazak dionice gdje su izvođeni radovi je prema utvrđenom protokolu planiran od 11.30 sati.