Sutra 55. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 55. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 3. septembra 2020. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

1. a) Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice Općinskog vijeća održane 16. jula 2020. godine

b) Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice Općinskog vijeća održane 29. jula 2020. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja „Fudbalski klub Sarajevo“ kao sportske organizacije od posebnog interesa za Općinu Centar Sarajevo

4. Prijedlog odluke o privremenom smanjenju naknade za korištenje javne površine na području općine Centar do 31. decembra 2020. godine

5. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom nekretnina označenih kao k.č. 1295/1, k.č. 1295/2 i k.č. 1295/3 i k.ul. 1870 k.o. Sarajevo IV

6. Prijedlog odluke o kupovini neizgrađenog zemljišta na lokalitetu Kromolj upisano u k.ul 8595, K.O. Koševo

7. a) Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog Plana „Gradski park - Crni Vrh“

b) Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog Plana „Gradski park - Crni Vrh“

8. Prijedlog odluke o nastavku privremenog korištenja stana u Ulici Obala Kulina bana 17 u Sarajevu

9. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar, po osnovu javnog oglašavanja u ulicama: Ćemaluša 3, Čekaluša 27, Hiseta 1 (suteren), Mehmeda Spahe 8 (dvorište) i Vrazova 2

10. Prijedlog odluke o popuni savjeta mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo

11. Periodični finansijski izvještaj Općine Centar Sarajevo za period od 01. januara do 30. juna 2020. godine

12. Informacija o uvođenju video nadzora u Općini Centar na mjesta gdje se deponuje izborni materijal

13. Informacija o predmetu Predrag Pašić

14. Informacija o I transverzali sa širim obuhvatom i RP „Poslovna zona Šip“ - parcela K9