Podjela školskih torbi i pribora za prvačiće Centra

Kako je to uobičajena višegodišnja praksa, u utorak 1. septembra 2020. godine, sa početkom nove školske godine, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će zajedno sa saradnicima svim prvačićima iz osnovnih škola sa Centra podijeliti školske torbe sa priborom i kompletom udžbenika potrebnih za početak njihovog novog razdoblja u životu. Općina Centar je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 90.000 KM.

Obilazak škola i podjela školskih torbi sa priborom i udžbenicima je planiran prema slijedećem rasporedu:  8,30 sati – Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, 10 sati - Osnovna škola „Hasan Kaimija“,  11,30 sati - Osnovna škola „Vladislav Skarić“, dok je za 12 sati planirana posjeta učenicima Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“. Nakon toga u 12 i 30 sati slijedi posjeta učenicima OŠ „Alija Nametak“ te u 14 sati OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“. Posjeta Osnovnoj školi „Nafija Sarajlić“ je planirana u 15 sati dok je za 15,30 sati prema rasporedu planirana posjeta prvačićima OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“. Osnovna škola „Hasan Kikić“ je na rasporedu u 16 sati dok u 16,30 sati slijedi obilazak prvačića iz OŠ „ Isak Samokovlija“. Prema rasporedu posljednja posjeta je planirana u 17 sati učenicima Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“.

 

Podsjećamo, nakon što je okončan i drugi upisni rok u augustu, u prvi razred školske 2020/2021. godine, u osnovne škole na području općine Centar, upisano je preko 600 prvačića.