ZA SANACIJU SAOBRAĆAJNICA IZDVOJENO 568.000 MARAKA

Obilazak radova u ulicama Himze Polovine i Safeta Pašalića

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će u petak, 28. augusta 2020. godine zajedno sa saradnicima obići lokalitet gdje su u proteklih nekoliko dana okončani radovi na sanaciji saobraćajnica u ulicama Himze Polovine i Safeta Pašalića.

Obilazak je planiran u 11,30 sati i to na spoju ulica Himze Polovine i Safeta Pašalića.

 

Radove na sanaciji pomenutih saobraćajnica u cjelosti je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 568.000 maraka, i to 198.000 maraka za sanaciju saobraćajnice u Ulici Safeta Pašalića, te 370.000 maraka za sanaciju saobraćajnice u Ulici Himze Polovine.