Počela obnova igrališta na Koševskom brdu

Uposlenici Centra za sport i rekreaciju Općine Centar započeli su obnovu igrališta u Ulici Muhameda Hadžijahića na Koševskom brdu.

U okviru obnove navedenog igrališta planirano je instaliranje novog mobilijara sa pripadajućim atestima, postavljanje nove podloge, zatim sanacija oštećenog zida, montaža novih drvenih talmi, te postavljanje nove panel ograde i novih korpi za otpatke.  

 

Podsjećamo da je Općinsko Vijeće Centar na 42. redovnoj sjednici održanoj 1. oktobra 2019. godine usvojilo Odluku o održavanju sportskih ploha, igrališta i „ciciban'' igrališta na području općine Centar.

 

Naime, predviđenom odlukom dječija i sportska igrališta na području općine Centar za koje se nadležno komunalno preduzeće ranije izjasnilo da nema mogućnosti preuzeti obavezu redovnog održavanja, povjerena su na održavanje JU „Centar za sport i rekreaciju“, a pored postojećih izgrađenih igrališta ustanova će preuzeti i održavanje igrališta koja Općina Centar planira izgraditi.

 

Također podsjećamo da je Općina Centar za potrebe održavanja igrališta nabavila opremu koja je data na korištenje Centru za sport i rekreaciju.