Nacrt odluke o usvajanju i odluke o provođenju Regulacionog plana „Stambeno naselje Poljine“ upućen na javni uvid i javnu raspravu

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 54. redovnoj sjednici, održanoj 29. jula 2020. godine, donijelo Nacrt odluke o usvajanju i odluke o provođenju Regulacionog plana „Stambeno naselje Poljine“.

Kako nalažu zakonske norme predviđeno je organizovanje javnog uvida u Nacrt plana i javne rasprave.

 

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na preporuke kriznih štabova u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, ustanovio praksu da građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju. Stoga će javni uvid u Nacrt plana te javna rasprava biti održana elektronskim putem.

 

Materijal za pomenuti prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/dokumenti

 

Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti do 14. septembra 2020. godine putem e-maila: selma.islambegovic@centar.ba i eldina.sehovic@centar.ba.