Sutra završetak radova na sanaciji saobraćajnice u Ulici Safeta Pašalića

Radnici građevinske firme „Bosman“, koja je nakon provedene tenderske procedure odabrana kao najpovoljniji izvođač radova, u toku sutrašnjeg dana završit će radove na sanaciji saobraćajnice u Ulici Safeta Pašalića.

Radove na sanaciji pomenute saobraćajnice u dužini od cca 340 metara u cjelosti finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 198.000 maraka.

 

Kako je planirano projektom, mašinski je uklonjen stari oštećeni asfalt te postavljen tamponski sloj na dijelovima gdje su oštećenja saobraćajnice bila veća. Uklonjeni su i stari oštećeni ivičnjaci umjesto kojih su postavljeni novi betonski. Osim sanacije postojećih šahtova također je urađena i njihova nivelacija, kao i šibera za vodu i slivničkih rešetki. U toku dana započela je priprema za postavljanje nosivog sloja asfalta, a sutra je planirano postavljenje završnog sloja na cijeloj dužini saobraćajnice. Ukoliko dozvole vremenske prilike, u toku naredne sedmice planirano je ocrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije i na ovoj, ali i na saobraćajnici u Ulici Himze Polovine, čija je rekonstrukcija završena krajem prošle sedmice za šta je iz budžeta Općine Centar izdvojeno 370 hiljada maraka.