KONTINUIRANA PODRŠA OPĆINE OBRAZOVNIM USTANOVAMA

10.000 KM školi „Silvije Strahimir Kranjčević“ za sanaciju mokrih čvorova

Iako osnovno obrazovanje još uvijek nije u njenoj nadležnosti, Općina Centar Sarajevo godinama izdvaja značajna sredstva iz budžeta za tu veoma važnu društvenu oblast, a posebno za unapređenje obrazovnog procesa i poboljšanje uvjeta rada i opremanje školskih objekata na području ove lokalne zajednice.

Jedan u nizu takvih primjera je i donacija Osnovnoj školi „Silvije Strahimir Kranjčević“ u iznosu od 10.000 maraka za sanaciju mokrih čvorova. Ugovor o realizaciji navedenih finansijskih sredstava koji je u ime Općine Centar ranije potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, direktorici škole Dženiti Kurtović uručile su pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i šefica odsjeka za društvene djelatnosti Elma Sultanić.

 

Fazlić je istakla da je ova donacija nastavak kontinuirane pomoći Osnovnoj školi „Silvije Strahimir Kranjčević“, a da je Općina Centar odlučna i dalje davati pomoć i podršku obrazovanju.

 

Direktorica Kurtović je, u ime učenika i nastavnog osoblja škole, uputila riječi zahvalnosti Općini Centar i načelniku Ajnadžiću za sveukupnu podršku ovoj obrazovnoj ustanovi te izrazila nadu da se odlična saradnja sa ovom lokalnom zajednicom nastavi i ubuduće.