Uklonjena divlja deponija u tunelu u Ulici Hakije Kulenovića

Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ danas su okončali radove na uklanjanju divlje deponije u tunelu u Ulici Hakije Kulenovića.

Radovi su izvedeni na osnovu ugovora kojeg je u ime Općine Centar kao finansijera projekta potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić sa direktorom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ Mirsadom Hošićem.

Prema potpisanom ugovoru, prilikom uklanjanja deponije na dva nivoa garaža u tunelu u Ulici Hakije Kulenovića izvršeno je kompletno pranje tunela i odvoz kabastog otpada i deponije smeća. Načelnik Ajnadžić je u nekoliko navrata prilikom obilaska lokaliteta isticao problem stvaranja deponije, a kako bi se to spriječilo, u toku sutrašnjeg dana planirano je postavljanje ograde. Također, u narednom periodu planirani su dodatni radovi na uređenju ovog prostora.