MINISTARSTVO PRIVREDE KS

Javni poziv za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je 18. augusta 2020. godine raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava poslovnim subjektima (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Centar za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec maj 2020.

U skladu sa navedenim, pozivaju se poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Centar koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/20, 23/20 i 29/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec maj 2020. godine.

 

Rok za dostavljanje prijava je deset dana od dana objave Javnog poziva, a tekst javnog poziva i prijavni obrasci dostupni su na linku:https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-poslovnim-subjektima-fizicka-lica-koja-1

 

Prijave na javni poziv se podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u zatvorenoj koverti, direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo .

 

Na zatvorenoj koverti obavezno je naznačiti: Ne otvarati - po Javnom pozivu „za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće“. Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti: naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.