U Ulici Himze Polovine položen novi asfalt

Radnici građevinske firme „Bosman“ uspjeli su okončati radove na rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Himze Polovine, ukupne dužine 480 metara.

Radove je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 370 hiljada maraka.

Tokom radova, prvo je sa saobraćajnice i trotoara uklonjena stari asfalt.

Nakon toga je urađena kompletna rekonstrukcija podloge zajedno sa pješačkom stazom, odvodnja oborinskih voda, te položen novi sloj asfalta.

Na ovoj saobraćajnici je preostalo iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije čime će projekat u potpunosti biti završen.

Radove je obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić koji je ovom prilikom naglasio kako se projekti rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica u ovoj lokalnoj zajednici nastavljaju i u narednom periodu.