Radovi u Ulici braće Begić se odvijaju planiranom dinamikom

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka, trenutno skidaju stari sloj asfalta i rade na pješačkim stazama u Ulici braće Begić na Koševskom brdu.

Ovaj projekat finansira Općina Centar u čijem je budžetu obezbijeđeno 258.900 KM za ovu namjenu, dok je za nadzor projekta angažovana firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Rok za završetak ovih radova na dionici od gotovo 410 metara, a koji su započeli u julu, je 45 dana.

–Na ovoj dionici, u prvoj fazi projekta, predviđeno je mašinsko frezanje kompletne saobraćajne konstrukcije i uklanjanje oštećenog asfalta na lijevoj strani trotoara. Planirana je i zamjena oštećenih ivičnjaka i ugradnja novih, te polaganje novog asfalta duž saobraćajnice i trotoara. Projektom je također predviđena sanacija oštećene ograde i nivelacija šahtova, šibera i slivnika. U drugoj fazi projekta od početka ove ulice, odnosno od raskrsnice sa Ulicom Antuna Hangija, biće izvedeni radovi na isti način kao i u prvoj fazi. dinamika radova se poštuje i radovi će biti završeni na vrijeme, naglasio je Mujo Topalović iz firme „Grakop“.

Osim navedenog također će biti ugrađeni novi slivnici za odvod površinskih voda, te će izvođač na šest šahtova ugraditi nove poklopce od livenog željeza koji mogu podnijeti saobraćaj teških motornih vozila. Prilikom ugradnje novih betonskih ivičnjaka biće postavljeno 206 metara standardnih, te 721 metar izdignutih ivičnjaka s ciljem sprečavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila.

Pošto je sanacija drugih dijelova Ulice braće Begić obavljena ranije, odlučeno je da sada bude obuhvaćen dio saobraćajnice i trotoara koji nije prethodno saniran odnosno dijelovi sa najvećim oštećenjima. Tokom trajanja ovih radova biće na snazi izmjena režima saobraćaja motornih vozila na osnovu rješenja koje izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.