Čišćenje i uređenje parka prof.dr. Nijaz Duraković

Na nalog načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića uposlenici JU „Centar za sport i rekreaciju“ uz podršku radnika KJKP Park i članova štaba civilne zaštite Mjesne zajednice „Marijin dvor“ realizovali su akciju čišćenja i uređenja parka prof.dr. Nijaz Duraković.

Ovom prilikom su prikupljene i odvezene veće količine smeća, pokošena i uređena zelena površina, uklonjeno samoniklo rastinje, a nakon svega ovaj prostor je poprimio mnogo ljepšu sliku.