Ukoliko građani iskažu interes umjetnička instalacija će biti vraćena na Hastahanu po uređenju zelenih površina i mobilijara u parku

Na lokalitetu Hastahane na Marijin dvoru u toku je izmještanje umjetničke instalacije, a u skladu sa najavama od prije godinu dana.

Savjet Mjesne zajednice „Marijin dvor“ donio je odluku da se navedene umjetničke instalacije izmjeste, a radi implementacije projekata u skadu sa Regulacionim planom Gradski centar „Marijin dvor“.

Prema usvojenim izmjenama i dopunama navedenog Regulacionog plana, na lokalitetu Hasatahane je planirana izgradnja podzemne garaže, umjetničkog paviljona, sjedišta Mjesne zajednice, dok je 90 posto površine ovog lokaliteta planirano za uređenje najvećeg parka u centru Sarajeva.

Izmještanje instalacije se realizuje na osnovu odobrenja Grada Sarajeva koje je vlasnik pomenutog umjetničkog djela.

Općina Centar se zalaže za urbanizaciju i stoga i ovim putem pozivamo građane da iznesu svoje prijedloge o budućoj lokaciji na koju će biti postavljena navedena umjetnička instalacija. Pored toga, cjelokupna instalacija, ukoliko se građani budu izjasnili za to, može biti i vraćena na Marijin dvor, po okončanju uređenja zelenih površina i dječijeg mobilijara u parku.