Uplaćene jednokratne novčane pomoći za 44 porodilje iz Centra

Nakon što je Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti okončala predviđene zakonske procedure prikupljanja i obrade pristiglih zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći porodiljama, krajem protekle sedmice Služba za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj Općine Centar je završila sa uplatom ovih pomoći na bankovne račune za 44 porodilje iz Centra.

Ovom prilikom je ukupno uplaćeno 11.800 KM, od čega su 22 porodilje koje su postale majke po prvi put dobile po 200 KM, 12 porodilja su dobile po 300 KM za rođenje drugog djeteta, dok je za njih osam uplaćeno po 400 KM po osnovu rođenja trećeg i svakog narednog djeteta.

 

Općina Centar je također za ove porodilje osim jednokratnih novčanih pomoći pripremila i higijenske pakete za bebe, koje će u skladu sa postojećom epidemiološkom situacijom biti podijeljeni porodiljama tokom narednog perioda.

 

Ovaj projekat Općina Centar realizuje od 2013. godine sa ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice i šire i ujedno predstavlja finansijsku podršku porodicama za opremanje novorođenčadi.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za jednokratne novčane pomoći porodiljama obezbijeđeno je 100.000 KM, te dodatnih 20.000 KM za nabavku higijenskih paketa za porodilje.