Postavljanjem novog asfalta završena sanacija dijela Ulice Franca Lehara na Marijin dvoru

Tokom jučerašnjeg dana radnici građevinske firme “Grakop“ iz Kiseljaka su postavili novi asfalt duž saobraćajnice i trotoara na dijelu Ulice Franca Lehara na Marijin dvoru, tačnije na dionici od Ulice Zmaja od Bosne prema Kranjčevićevoj ulici u dužini od oko 250 metara.

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 279.225 KM. Za završetak radova koji su započeli 22. juna rok je prema potpisanom ugovoru bio 60 dana, ali je projekat priveden kraju nakon mjesec dana. Od planiranih radova ostalo je postavljanje vertikalne i ocrtavanje horizontalne signalizacije. Jučer je gradilište u Ulici Franca Lehara je obišao načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa svojim savjetnikom za investicije Mustafom Resićem i pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem. 

 

Tokom realizacije ovog projekta prvo je mašinski uklonjen stari oštećeni asfalt i kolovozna konstrukcija umjesto koje je postavljena nova. Također su radnici uklonili 420 metara oštećenih ivičnjaka umjesto kojih su ugradili nove betonske ivičnjake. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda ugrađeno je pet novih uličnih slivnika za prihvat površinskih voda, te osam novih poklopaca za šahtove predviđenih za opterećenje teretnih motornih vozila, kao i 13 slivničkih rešetki. Prije samog asfaltiranja gotovo 3.000 metara kvadratnih ove saobraćajnice  urađena je nivelacija šibera za vodu, te šahtova i rešetki za odvod.

 

Tokom izvođenja radova duž ove saobraćajnice je na osnovu rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo bio na snazi izmijenjen režim saobraćaja motornih vozila.