Asfaltiranje saobraćajnice u Ulici Goruša biće završeno u planiranom roku

Sredinom ovog mjeseca započeli su radovi na sanaciji Ulice Goruša (Mjesna zajednica „Crni vrh-Gorica“).

Do sada su radnici angažovane građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka uspjeli mašinski ukloniti stari oštećeni asfalt i podlogu umjesto koje su postavili novi tampon debljine 50 centimetara, te su uklonjeni stari oštećeni ivičnjaci.

 

Projekat sanacije 140 metara saobraćajnice, između ulica Kranjčevićeva i Avde Jabučice, finansira Općina Centar u čijem je budžetu za realizaciju ovog projekta Izdvojeno 62.811 KM.

 

–Iako smo u dosadašnjem toku radova imali određenih zastoja zbog podzemnih instalacija očekujemo da ćemo u planiranom roku završiti sa asfaltiranjem saobraćajnice i trotoara u Ulici Goruša. Za dan ili dva završavamo ugradnju novih betonskih ivičnjaka nakon čega idemo na finaliziranje pripreme podloge na kotu polaganja novog asfalta, te nivelaciju šahtova, slivnika i šibera za vodu. Na kraju radova postavljamo novi asfalt duž saobraćajnice i trotoara, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta firme „Grakop“.

 

Tokom izvođenja radova na snazi je odluka o izmjeni režima saobraćaja motornih vozila duž ove ulice, koju je izdalo nadležno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Za nadzor ovog projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Rok za završetak radova je 20 dana.