Započela sanacija Ulice braće Begić na Koševskom brdu

Tokom dana radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sanaciju saobraćajnice i pješačke staze u Ulici braće Begić na Koševskom brdu.

Ovaj projekat finansira Općina Centar u čijem je budžetu obezbijeđeno 258.900 KM za ovu namjenu, dok je za nadzor projekta angažovana firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Rok za završetak ovih radova na dionici od gotovo 410 metara je 45 dana.

 

Tim povodom je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem obišao lokaciju gdje su u toku radovi na sanaciji pomenute ulice, tačnije od raskrsnice ulica Braće Begić i Nusreta Šišića Dede.

 

–Na ovoj dionici, u prvoj fazi projekta, predviđeno je mašinsko frezanje kompletne saobraćajne konstrukcije i uklanjanje oštećenog asfalta na lijevoj strani trotoara. Planirana je i zamjena oštećenih ivičnjaka i ugradnja novih, te polaganje novog asfalta duž saobraćajnice i trotoara. Projektom je također predviđena sanacija oštećene ograde i nivelacija šahtova, šibera i slivnika. U drugoj fazi projekta od početka ove ulice, odnosno od raskrsnice sa Ulicom Antuna Hangija, biće izvedeni radovi na isti način kao i u prvoj fazi, objasnila je Nedžmija Muhamedbegović iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.

 

Osim navedenog također će biti ugrađeni novi slivnici za odvod površinskih voda, te će izvođač na šest šahtova ugraditi nove poklopce od livenog željeza koji mogu podnijeti saobraćaj teških motornih vozila. Prilikom ugradnje novih betonskih ivičnjaka biće postavljeno 206 metara standardnih, te 721 metar izdignutih ivičnjaka s ciljem sprečavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila.

 

Pošto je sanacija drugih dijelova Ulice braće Begić obavljena ranije, odlučeno je da sada bude obuhvaćen dio saobraćajnice i trotoara koji nije prethodno saniran odnosno dijelovi sa najvećim oštećenjima. Tokom trajanja ovih radova biće na snazi izmjena režima saobraćaja motornih vozila na osnovu rješenja koje izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.