Otvoreno pismo načelnika Ajnadžića kantonalnom zastupniku

Još jedan performans Damira Nikšića

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić uputio je otvoreno pismo Damiru Nikšiću, zastupniku u Skupštini KS:

S obzirom na status zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo od 17. jula 2020. godine na društvenim mrežama, a koji su prenijeli i pojedini mediji, radi istinitog informisanja javnosti želim da odgovorim zastupniku Nikšiću:

Niti Općina Centar Sarajevo u svojoj imovini ima 600 stanova, niti je iz tog fonda prodala 400 stambenih jedinica, a o obeštećenju za bivše vlasnike stanova koji su prodati u nekom ranijem periodu po tadašnjim propisima odlučit će država kao zakonodavac u postupku restitucije ili na neki drugi način.

U ovom mandatnom periodu općinskog načelnika i Općinskog vijeća 2016/2020, Općina je u skladu sa zakonom prodala pet stanova. Općinsko vijeće je na prijedlog Komisije za poslove iz stambene oblasti (koju čine predstavnici parlamentarnih stranaka u vijeću i to SDA, Naša stranka, SDP, SBB BiH, Stranka penzionera i Nezavisni klub vijećnika) donijelo Odluku o načinu i uslovima prodaje stana u vlasništvu Općine i utvrdilo početnu prodajnu cijenu stanova. Nakon otvorenog javnog oglasa i postupka licitacije Komisija je jednoglasno prihvatila najveću izlicitiranu cijenu kao najpovoljniju ponudu i predložila općinskom načelniku da potpiše ugovor sa najpovoljnijim kupcem.

Stanovi koji su prodati u takvom postupku su:

-Stan od 53 kvadratna metra u Ulici Porodice Ribar po cijeni od 94.001,00 KM

-Stan od 101 kvadratni metar u Mis Irbinoj ulici po cijeni od 235.129,00 KM

-Stan od 30 kvadratnih metara u Jukićevoj ulici po cijeni od 46.920,00 KM

-Stan od 25 kvadratnih metara u Ulici Tabašnica po cijeni od 72.500,00 KM

i

-Stan od 62,34 kvadratna metra u Bolničkoj ulici po cijeni od 101.350,00 KM.

 

Ovo je istina o „400 prodatih stanova“ o kojima govori konceptualni umjetnik Damir Nikšić za kojeg imam prijedlog da umjesto performansa zabavnog karaktera, u kojima kulu gradi, a kamena nema, progovori jezikom istine, jer ga valjda na to obavezuju etički principi narodnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.