Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava istaknutim samostalnim umjetnicima i penzionisanim radnicima iz kulture i sporta

S ciljem ublažavanja posljedica proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, uzrokovane pandemijom koronavirusa, na nalog načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar je danas objavila javni poziv za dodjelu sredstava istaknutim samostalnim umjetnicima i penzionisanim radnicima iz kulture i sporta.

Kako je navedeno u tekstu javnog poziva aplikanti koji žele dobiti sredstva moraju ispunjavati opće uslove da na dan proglašenja stanja prirodne i druge nesreće imaju prebivalište na području općine Centar, da ukupni mjesečni prihodi domaćinstva podnosioca zahtjeva na prelaze 1.500 KM, kao i posebne uslove koji su također navedeni u javnom pozivu za svaku od kategorija ponaosob. Novčana sredstva iz ovog granta biće dodijeljena pomenutim kategorijama koji zbog vanrednog stanja, proglašenog 17. marta 2020. godine, nisu bili u mogućnosti obavljati svoju osnovnu ili dodatnu djelatnost djelujući u oblasti umjetnosti, kulture i sporta.

 

 U slučaju većeg broja zahtjeva, u odnosu na raspoloživa sredstva, prioritet u ostvarivanju prava će imati podnosioci zahtjeva koji imaju niži mjesečni prihod u domaćinstvu, veći broj međunarodnih nagrada/priznanja i duži period djelovanja u oblasti umjetnosti, kulture i sporta. Jednokratna novčana pomoć, po podnesenom zahtjevu, isplaćuje se u visini prosječne neto plaće ostvarene u FBIH  u prethodna tri mjeseca prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće u iznosu od 950 KM.

 

Uz obrazac prijave, kojeg je moguće preuzeti sa web stranice Općine Centar u rubrici Konkursi i oglasi, gdje se također nalazi i sam javni poziv, potrebno je priložiti i traženu dokumentaciju na protokol Općine Centar (Ulica Mis Irbina 1) ili putem pošte Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti. Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem brojeva telefona: 033/562-473; 562-474 i 562-393.  Javni poziv će biti otvoren najkasnije do 31. jula 2020. godine