Održana 53. sjednica Općinskog vijeća Centar

U četvrtak, 16. jula 2020. godine održana je 53. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Prijedlog poslovnika o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Centar dobio je potrebnu podršku vijećnika, nakon čega je usvojen i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Centar Sarajevo.

 

Vijeće je podržalo i Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Betanija“ sa pripadajućom odlukom o provođenju izmjena i dopuna ovog regulacionog plana.

 

I Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Park šuma-Hum“-izgradnja naseljske saobraćajnice je dobio podršku, dok je Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“ povučen sa dnevnog reda.

 

Na sjednici su između ostalog usvojeni i Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2019. godinu, te Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021.- 2023. godinu.

 

Informacija o poduzetim aktivnostima u pogledu modernizacije i rješavanja statusa Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ u kojoj se nalazio Memorandum koji je bio proslijeđen FK Sarajevu također je bila na dnevnom redu. U istoj informaciji sadržan je i Memorandum FK Sarajeva i taj cjelovit dokument sa drugim materijalima u okviru jedinstvene Informacije upućen je za razmatranje na sjednici koja je održana 16. jula 2020. godine. Vijećnici su navedenu Informaciju primili na znanje.