Započela sanacija saobraćajnice u Ulici Goruša

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji Ulice Goruša (Mjesna zajednica „Crni vrh-Gorica“), kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka Senad Sejdić, radnici ove firme su započeli sa radovima na sanaciji saobraćajnice na dijelu od 140 metara između ulica Kranjčevićeva i Avde Jabučice.

Vrijednost projekta iznosi 62.811 KM, a sredstva su obezbijeđena u ovogodišnjem budžetu Općine Centar.

 

Kako je planirano projektom stari oštećeni asfalt će biti uklonjen mašinski nakon čega će biti postavljen novi tamponski sloj debljine pola metra. Također je planirano uklanjanje starih oštećenih ivičnjaka umjesto kojih će biti postavljeno 263 metra novih betonskih.

 

Osim sanacije 14 postojećih šahtova također je predviđena njihova nivelacija, kao i šibera za vodu i slivničkih rešetki. Na kraju radova biće postavljano 608 metara kvadratnih novog asfalta duž saobraćajnice, te duž trotoara za kretanje pješaka. Završetak radova je prema odredbama potpisanog ugovora planiran za 20 dana.

 

Za nadzor ovog projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Gradilište je obišao i načelnik Ajnadžić zajedno sa saradnicima gdje ga je šef gradilišta firme „Grakop“ Mujo Topalović upoznao sa dinamikom radova.